BOZP a PO školení Liberec

Vlastníte firmu se zaměstnanci, anebo jste tím, kdo má ve firmě na starost bezpečnost? Pak určitě víte, že je Vaší povinností vést dokumentaci a organizovat kontroly a pravidelné školení BOZP a PO.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP

BOZP je v podnikání důležitou věcí. Tyto předpisy musí dodržovat každý, kdo ve svém podnikání někoho zaměstnává. Povinností podnikatele je zpracovávat a vést dokumentaci BOZP a také organizovat** pravidelná školení** BOZP. Protože vedení dokumentace není nic jednoduchého, na trhu tuto službu nabízí řada firem. Stejně tak pro odborné školení BOZP je nutné buď vyčlenit jednoho ze svých zaměstnanců, který absolvuje příslušné vzdělání, aby mohl ve firmě školení provádět, anebo si najmout firmu, která u Vás toto školení provede.«« BOZP a PO školení Liberec Školení BOZP »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20360 (magazinliberec.cz#29)