BOZP a PO školení Liberec

Vlastníte firmu se zaměstnanci, anebo jste tím, kdo má ve firmě na starost bezpečnost? Pak určitě víte, že je Vaší povinností vést dokumentaci a organizovat kontroly a pravidelné školení BOZP a PO.

Vedení dokumentace BOZP a PO

BOZP i PO ze zákona vyžaduje zpracovávání a vedení příslušné dokumentace. K této činnosti je možné vyčlenit svého vlastního zaměstnance. Pokud však ve firmě nemáte vlastního zaměstnance, který by dokázal tuto dokumentaci vést, oslovte specializovanou firmu, která se BOZP a PO zabývá. Obvykle se jedná o tutéž firmu, která organizuje příslušná tématická školení BOZP a PO. Pracovník firmy Vám vypracuje příslušnou dokumentaci, kterou i nadále povede, anebo můžete určit některého ze svých zaměstnanců, aby byl ve specializované firmě o vedení dokumentace BOZP a PO poučen a následného vedení se tak ujal sám.«« Školení PO Poradenská a kontrolní činnost v oblasti BOZP a PO »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20360 (magazinliberec.cz#29)