Architekt projektant Liberec

Jste rozhodnuti stavět rodinný dům? Mezi Vaše první kroky by mělo patřit oslovení architekta. Na základě zvoleného architektonického návrhu se následně vypracovává projekt stavby.

Hledáte architekta a projektanta pro Vaše plány se stavbou rodinného domu? Architekt a projektant mohou být dva různí lidé, ale stejně tak se obě profese mohou spojovat i v jedné osobě. Ať si vyberete kohokoli, prvním krokem by mělo být vypracování architektonického řešení stavby, tedy za předpokladu, že nezvolíte typový projekt.

Architektonické řešení rodinného domu

Zvolit jednodušší a levnější cestu a vybrat si** typový projekt**, anebo oslovit architekta? Chcete-li náklady stavby stlačit na minimum, pak oceníte levné typové projekty. Výhodou je i to, že některé již postavené domy si můžete prohlédnout zvenčí i zevnitř. Pakliže však hledáte originalitu a řešení na míru, určitě zvolte individuální projekt.

Kvalitní architekt hledá prostorové vazby na pozemek, jeho velikost, tvar a umístění, orientaci pozemku vůči světovým stranám, případné sousedící vodní plochy apod., dále na bezprostředně sousedící objekty (pokud jsou architektonicky zajímavé) i na vzdálenější okolí pozemku (typ krajiny) – tím architekt podmiňuje zvolené stavební materiály nebo typ a barvu fasády a oken, celkový vzhled i dispoziční uspořádání domu.

Výběr pozemku pro konkrétní architektonickou vizi

Máte představu o tom, jak by měl Váš budoucí dům vypadat? Pokud ještě nemáte pozemek, ale už víte alespoň přibližně, co byste chtěli postavit, přizpůsobte výběr pozemku Vaší vizi. Pro každý typ stavby se totiž hodí jiná lokalita a jiný typ krajiny. Jestliže při výběru pozemku tápete, můžete oslovit architekta a využít jeho poradenství již v této fázi.

Spolupráce architekta a investora

Samozřejmostí je, že architektonický návrh domu můžete jakožto investor libovolně ovlivňovat. Pokud máte svou vlastní představu nebo nápady, svěřte je směle svému architektovi a on je do návrhu zapracuje. Pakliže architektovi plně důvěřujete, můžete vše ponechat na jeho kreativitě a návrh zhodnotit teprve tehdy, až bude hotový. Vždy byste ale měli dopředu vědět, kolik můžete do kompletní stavby investovat – tomuto údaji architekt svůj návrh rovněž přizpůsobí. Pokud se Vám na návrhu něco nebude líbit, lze jej přepracovat nebo vytvořit zcela nový. Pakliže budete s návrhem spokojeni, je možné jeho předání projektantovi.

Architekt předá své řešení projektantovi

Již ve fázi architektonické studie architekt kontaktuje stavebního inženýra, aby si ověřil stavebně konstrukční vazby domu – způsob zakládání stavby, konstrukční řešení stavby, vhodnost použitého stavebního materiálu aj.

Když je architektonický návrh hotový, je práce na projektu domu předána do rukou stavebního inženýra – projektanta, architekt přesto dále dbá na dodržení svého návrhu. Stavební inženýr – projektant zpracuje architektonický návrh do podoby projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení i pro stavbu samotnou a dále vypracuje dokumentaci nezbytnou ke kolaudaci stavby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20364 (magazinliberec.cz#28)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat