Elektroinstalace - Liberec a okolí

Elektroinstalace patří k běžným instalačním rozvodům, které považujeme za samozřejmost. Když se objeví porucha, pak to znamená nepříjemné omezení. Je-li elektroinstalace starší, je vhodné zvážit její rekonstrukci.

Elektroinstalace zajišťuje prakticky chod každého objektu. Komerčního i soukromého. Bez elektroinstalace si zkrátka již nikdo neumí život představit. Přesto by si každý majitel objektu měl uvědomit, že elektroinstalace je nejen užitečná, ale i velmi nebezpečná. Právě proto udává zákon termíny pravidelných revizí, které mají zkontrolovat bezvadnost a bezporuchovost elektroinstalace. Mimo to, by si každý měl být vědom i toho, že** elektrické rozvody** stárnou stejně jako cokoli jiného. Materiál se opotřebovává a co je velmi důležité, tak to, že starším elektroinstalacím chybí bezpečnostní prvky. Ty dokáží ochránit zdraví i život obyvatelů objektu.

Elektroinstalace - Liberec a okolí

Revize elektroinstalace a také instalace nových elektrických rozvodů, stejně jako opravy a rekonstrukce patří pouze do rukou odborníků. Zásahy do elektrických rozvodů může provádět jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. To tedy znamená, že neodborník nesmí žádný zásah ani opravu elektroinstalace provádět. Pokud tedy vyžaduje Vaše elektroinstalace opravu nebo rekonstrukci, či potřebujete provést zcela nové elektrické rozvody, pak se obraťte na odbornou firmu. Nejlépe na takovou, která má kvalitní doporučení a reference.

Jak poznat zastaralou elektroinstalaci?

Na to nemusíte být ani odborník. Starší již nevyhovující elektroinstalace má řadu typických znaků. Na první pohled jsou to všudypřítomné rozbočovače a prodlužovací šňůry, které zajišťují větší počet zásuvek. Toto může vést k problémům s vypínáním jističů, které se takto časem přetíží. Přetížený rozvod se začne přehřívat a stačí málo a začne hořet. Jakmile začnete pociťovat nedostatek zásuvek a Váš byt nebo dům se začne plnit přemírou rozbočovačů a prodlužovacích šňůr, je čas zavolat elektrikáře a zeptat se ho na možná řešení. Dalším znakem mohou být slabé jističe. I když spotřebičů není mnoho, tak mohou neustále vypínat. Výměna za silnější jistič nic neřeší. Spíše naopak. Obvod není dostatečně jištěný a může být nebezpečný. Zde je opět vhodné nechat si poradit od odborníka.

Rekonstrukce elektroinstalace – jak na ni?

Rekonstrukce elektrických instalačních rozvodů může znamenat jejich kompletní výměnu a vlastně kompletní instalaci nové** elektroinstalace**. Je to výhodnější, než se pokoušet o opravy elektrických rozvodů. Důvod je jednoduchý. Starší rozvody s novými nespolupracují tak, jak by měly. Proto, pokud již má být proveden zásah do instalačních rozvodů, vyplatí se jejich kompletní výměna. Tak získáte bezpečnou a fungující elektroinstalaci s dostatečným počtem zásuvek, a navíc můžete i ušetřit na nákladech za energii.

Jakou elektroinstalaci?

Dnes je možné volit ze dvou základních typů elektroinstalací. Běžná elektroinstalace má rozvody vedené na nebo pod omítkou a využívá klasických, i když moderních spínačů a zásuvek. Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky. Inteligentní elektroinstalace má vedeny rozvody takzvanými sběrnicemi a je řízena centrální jednotkou. Bezpečnostní prvky jsou stejné jako u běžné elektroinstalace. Výhodou inteligentní elektroinstalace je, že umí ovládat chod objektu i bez zásahu majitele a zároveň majitel může její chod ovládat na dálku přes internet nebo i mobil. Inteligentní elektroinstalace zajistí opravdu komfortní bydlení a přitom vykazuje značné úspory na ročních nákladech za energii. Porovnáme-li náklady na pořízení obou elektroinstalací, pak pořízení klasické elektroinstalace je levnější. Vyšší pořizovací náklady na inteligentní elektroinstalaci se zase rychle vrátí v úsporách. Úspory se ukáží nejen na nákladech za elektrickou energii, ale i za vytápění.

Co má mít bezpečná elektroinstalace?

Dnes by mělo být samozřejmostí, že instalační elektrické rozvody jsou vedené v mědi. Zásuvky a místa, kde dochází ke styku s vodou, by měla být zabezpečena** proudovou ochranou**. Ta v případě úniku elektrického proudu z okruhu, okamžitě, tedy v řádu milisekund, proud odpojí. Tak ochrání zdraví i život. Důležité je to zejména v koupelnách, kde je dnes nutné dodržet zvláštní bezpečnostní pravidla pro instalaci elektrických rozvodů a používání spotřebičů. Nicméně pokud je elektroinstalace v koupelně jištěna proudovou ochranou, pak by Vám neměl ublížit ani fén, který spadne do vody. Bezpečná elektroinstalace by měla mít i přepěťovou ochranu a hromosvod. A samozřejmě platnou revizní zprávu, která potvrdí bezporuchovost elektroinstalace.

Co je přepěťová ochrana?

Někdo jí říká také bleskojistky. To proto, že dokáže při zásahu bleskem, tedy při bleskovém výboji, ochránit elektrické spotřebiče v domě připojené do elektrické sítě před vyhořením. Přepěťová ochrana funguje tak, že výboj svede jinam než právě do spotřebičů. Přepěťová ochrana by měla být instalována u každé antény. Spolu s ní by měl být nainstalován také hromosvod.

Proč mít na střeše hromosvod?

Hromosvody, správně bleskosvody, se po nějakou dobu neinstalovaly a na soukromých objektech nejsou ani povinné. Povinné jsou jen na vysokých a komerčních budovách. Přes to je lépe hromosvod na střeše mít. Dnešní hromosvody jsou odlišné a mnohem účinnější. Při zásahu bleskem dokáží spolehlivě svést přepětí do země. Změnila se konstrukce, způsob vedení, a doplnila se přepěťová ochrana. Pokud váháte, zda mít či nemít hromosvod na své střeše, pak se podívejte na statistiky, kolik vyhořelo domů, nebo spotřebičů v domě po zásahu blesku.

Jak dlouho trvá instalace elektrických rozvodů?

Nová elektroinstalace se staví zároveň s domem a tak její realizace probíhá podle stavebního plánu. Jiné je to u rekonstrukcí. Zde záleží na velikosti objektu a také na materiálu z jakého je objekt postaven. Zřejmě nejrychlejší rekonstrukce elektroinstalace je v panelových bytech. Zde se často provádí spolu s rekonstrukcí bytového jádra a tak zabere zhruba asi dva týdny. U běžně velkého rodinného domu to bývá obdobné. Nejvíce času je třeba k vysekání drážek pro nové rozvody. Pak již vše běží rychle.

Jak naplánovat novou elektroinstalaci?

Zde je velmi důležitý pohled do budoucna. To proto, že by každý měl zvážit, zda v budoucnu nebude potřeba více zásuvek, zda nebude potřeba domácí síť, nebo nějaké jiné elektrické rozvody. Je lépe zvolit více zásuvek, například v podobě zásuvkových panelů, které mohou být skryty a tudíž neruší design interiéru. Co se týče osvětlení, tak i zde je lépe plánovat více typů osvětlení v jedné místnosti. Centrální světlo opravdu nestačí, ani když je doplněno stmívačem. Výborným a úsporným řešením je využití bodovek, LED diod, nočních světel. Důležité je osvětlení pracovních míst v kuchyni, v pracovnách i dětských pokojích.A zapomenout by se nemělo ani na dekorativní světla. Moderní elektroinstalace toho však nabízí mnohem více. Je vhodné pořídit si domácí síť, domácí telefon, vyplatí se bezpečnostní systém.

Důležité revize

Pro každou elektroinstalaci je nutné mít revizní kontrolu doloženou revizní zprávou. Revize není důležitá jen proto, že ji ukládá zákon, ale i pro Vaše bezpečí. Revize zjistí to, co běžně nevidíme a tak je možné případnou chybu včas odstranit. Navíc revize, pokud by u Vás došlo například k požáru, doloží, že bylo vše v pořádku a pojišťovna Vám bez problémů vyplatí pojistku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20367 (magazinliberec.cz#25)


Přidat komentář