Jak na účinné spalování odpadů

Chcete-li účinně spalovat své odpady, pak je pro Vás nejlepší volbou zabezpečení pomocí pohyblivých roštů, konstruovaných tak, aby odpad mohl postupovat prostorem spalovací pece.

Tipy konstrukčních roštů

Existuje široká řada konstrukčních typů roštů, mezi nejčastější patří např. rošty pásové, válcové, natřásací nebo posuvné.

Konstrukce roštových pecí umožňuje, aby vyhořelý popel propadal otvory roštů do zásobníku ke konečnému zpracování.

Výhodou pohyblivých roštů je možnost nastavení rychlosti, kterou se materiál pohybuje spalovacím prostorem pece, a rovněž správné promíchávání odpadu, které je nutné pro dokonalé spalování.

Nevyznáte-li se v této složité problematice odpadového hospodářství, kontaktujte se u společnosti Energom Projekty a.s. , tito specialisté Vám na míru zajistí komplexní služby dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na profesionální úrovni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32133


Přidat komentář