Montáž tepelných čerpadel - Liberec

Tepelná čerpadla dnešní doby se vyznačují celou řadou superlativů. K nim bezesporu patří vysoká účinnost a rychlá návratnost investicí. Navíc je možné, je kombinovat s jinými systémy a tím dosáhnout maximálních úspor.

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody patří k nejvyšším ročním výdajům za bydlení. Přitom ceny za teplo i vodu stále stoupají. Proto se každý snaží ušetřit a výdaje snížit na minimum. Snížení výdajů dosáhneme i snížením tepelné pohody v domě. To však není nejlepší řešení. Mnohem lépe je investovat do kvalitních alternativních zařízení. Ty dokáží uspořit až 70 % nákladů na energie. Přičemž návratnost je velmi rychlá. Pohybuje se od tří do maximálně deseti let. A tepelná pohoda? Ta je na příjemné úrovni, přesně podle potřeby majitelů domu.

Vyplatí se pořízení tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla prošla v posledních letech mnoha změnami. Zásluhou toho již v žádném případě nepatří mezi předražený nadstandard, ale naopak jsou ideálním způsobem, jak žít příjemně a za přijatelné náklady. Ty se pak po návratu investic ještě sníží. Tvrzení, že tepelné čerpadlo sníží roční náklady až o 70 % je pravdivé. Záleží však na typu, a na správných výpočtech a na instalaci. U starších domů se pak vyplatí investice do zateplení domu. Kombinace tepelného čerpadla, zateplení a případně i dalšího alternativního zdroje přináší komfortní bydlení bez velké námahy i nákladů.

Výběr tepelných čerpadel – Liberec

Ten, kdo se rozhodne pro montáž tepelného čerpadla, by měl oslovit odbornou firmu. Velmi důležitý je totiž výpočet a zvážení, jaké tepelné čerpadlo je pro daný objekt či byt vhodné. Moderní tepelná čerpadla se vyrábějí v mnoha verzích. V nabídce najdete tepelná čerpadla pro rodinné domy, komerční objekty, panelové domy a jednotlivé byty a dokonce pro průmyslová odvětví.

Prodej tepelných čerpadel – Liberec

Koupit tepelné čerpadlo je vhodné v odborné firmě, která ho dodá po výpočtu a zároveň provede i montáž. Firmám, které tepelná čerpadla pouze dodávají a tvrdí, že je montáž snadná, je lépe se vyhnout. Zde nemáte jistotu, že bude tepelné čerpadlo správně pracovat. Výjimkou mohou být nejmenší tepelná čerpadla, například k ohřevu vody, nebo temperování místností.

Montáž tepelných čerpadel – Liberec

Montáž tepelného čerpadla začíná analýzou tepelných vlastností daného objektu. Následují propočty otopného systému, i s výběrem správného typu tepelného čerpadla, vypracování projektu a dodání tepelného čerpadla. Nyní je možné provést montáž. Ta se liší podle typu tepelného čerpadla. Nejjednodušší je u tepelných čerpadel, které berou energii ze vzduchu. U ostatních tepelných čerpadel je nezbytné provést zemní a stavební úpravy. Ve většině případů se tepelné čerpadlo nemontuje na stávající otopný systém. Je třeba buď otopný systém instalovat zcela nový, nebo ho upravit na potřebné parametry. V některých případech se tepelné čerpadlo doplňuje například o solární systémy. Celá montáž končí vyzkoušením chodu a revizí stvrzenou v revizní zprávě.

Jak vybrat správné tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo se vybírá podle zdroje energie, teplosměnného média a topného faktoru. Velmi důležité je i místo, kde daný objekt stojí. Právě to určí, jaký zdroj energie je nejvhodnější. Zdroj energie se odebírá z okolního prostředí. Jako nejjednodušší se odebírá energie ze vzduchu. Energie z vody a země potřebují náročnější instalaci. Teplosměnné médium je látka, která odebírá a předává teplo. Může jít o teplovzdušné nebo teplovodní vytápění. Topný faktor je veličina, která určí potřebnou účinnost tepelného čerpadla. Vypočítá ji energický specialista, nebo pracovník odborné firmy, která tepelné čerpadlo dodá a také provede jeho montáž.

Typy tepelných čerpadel – Liberec

Typ tepelného čerpadla je označen dvouslovným označením. To udává zdroj tepla a teplosměnné médium. Dále se pak tepelná čerpadla značí podle účinnosti. K základním typům patří tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, kde je teplo odebíráno ze vzduchu a rozváděno teplovzdušným otopným systémem. Tepelné čerpadlo vzduch - voda odebírá teplo ze vzduchu a předává ho otopným teplovodním systémem. Tepelná čerpadla země - voda odebírají teplo ze země pomocí vrtů nebo kolektorů a rozvádí ho teplovodním otopným systémem. Tepelná čerpadla voda - voda teplo odebírají z vrtů podzemní vody a využívají teplovodní otopný systém.

Účinnost tepelných čerpadel?

Pokud by se mělo vybrat jedno tepelné čerpadlo s nejvyšší účinností, pak by to tak jednoznačné nebylo. Je třeba zhodnotit mnoho faktorů a možností, které plynou nejen z typu tepelného čerpadla, ale i ze samotného objektu, místa, kde je postaven a jeho okolí.Nicméně pokud by se porovnávala samotná tepelná čerpadla bez posouzení místa instalace, pak je srovnání možné. Nejvyšší účinnosti vytápění bez nutnosti dalšího tepelného zdroje dosahují otopné systémy, které využívají vrtaná tepelná čerpadla země – voda v kombinaci s podlahovým vytápěním. Tato tepelná čerpadla jsou účinná i za velmi nízkých teplot. Naopak nejnižší účinnosti vytápění dosahují tepelná čerpadla vzduch – voda, která při nízkých teplotách potřebují pro dostatečný tepelný komfort další tepelný zdroj.

Jaké jsou možnosti tepelných čerpadel?

Možnosti tepelných čerpadel se odvíjí od jejich typu. Tepelné čerpadlo vzduch – voda má sice nižší účinnost, ale je možné ji zvýšit propojením se solárními kolektory. Navíc v letním období poslouží jako levná klimatizace a může ohřívat i bazén. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch v zimě topí, v létě chladí, v chladných měsících místnosti příjemně temperuje. Je výborné všude, kde je nutná čistota ovzduší. Ve spojení s filtrací ovzduší a účinnými filtry zajistí čisté prostředí pro alergiky. Tepelné čerpadlo voda – voda a země – voda vytápí a ohřívá užitkovou vodu a v létě může ohřívat také vodu v bazénu.

Solární systémy – Liberec

Solární systémy mohou účinně doplňovat tepelná čerpadla, nebo mohou být instalovány zcela samostatně. Jsou i účinným doplňkovým zdrojem klasické energie. Kombinace solárních systémů a klasického vytápění s ohřevem užitkové vody dokáže ušetřit nemalé roční náklady na bydlení. Je možné dosáhnout až 80% úspor. I zde je však základem správný výpočet a typ solárního systému.

Typy solárních systémů

V současnosti jsou nabízeny tři základní typy. Ty se dělí podle přeměny sluneční energie na teplo a její distribuce do systému. Kapalinové solární systémy se využívají zejména k ohřevu užitkové vody. Teplovzdušné solární systémy se využívají k vytápění pomocí rozvodů ohřátého vzduchu. Fotovoltaické solární systémy mění sluneční záření na elektrickou energii, která je dále využívána podle potřeby.

Výhody solárních systémů

Hlavní výhodou je, že sluneční energie je zadarmo. Pak i to, že podle volby solárního systému je možné dosáhnout přesně očekávaného efektu. A v neposlední řadě je to možnost kombinování s dalšími otopnými systémy.

Moderní klimatizace – Liberec

Moderní klimatizace umí nejen chladit. Je možné ji využít také k temperování místnosti, k ohlídání teploty v interiéru a pak je možné ji využít jako čističku vzduchu. To uvítají zejména alergici. Klimatizaci je možné montovat zároveň s otopným systémem, nebo dodatečně a dosáhnout tak požadovaného komfortu bydlení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20374 (magazinliberec.cz#31)


Přidat komentář