Prodej, pronájem a montáž lešení - Liberec a okolí

Celá řada stavebních prací se neobejde bez lešení. Zde často vyvstává otázka, kde lešení vzít, zda ho koupit nebo jen pronajmout, a jaký typ lešení je vlastně nejvhodnější a zároveň nejbezpečnější. Důležitá je také variabilnost lešení.

Lešení se liší několika typy. Přitom je důležité i to, k čemu je zapotřebí a pak jak dlouho se bude používat. Každý případ je vhodné posoudit zcela individuálně. U staveb nových domů a rozsáhlých rekonstrukcí je možné uvažovat o koupi lešení. U rekonstrukcí a oprav je vhodnější pronájem. Ten bývá výhodný i proto, že lešení firma nejen zapůjčí, ale na přání zákazníka může i dopravit a postavit.

Prodej, pronájem a montáž lešení - Liberec a okolí

Lešení nabízejí specializované odborné firmy. Vhodný typ lešení je dobré vybrat podle doporučení odborníků. Je také velmi vhodné zadat objednávku lešení dostatečně dlouho dopředu, aby jednotlivé práce začaly včas a zbytečně se nezpožďovaly jen proto, že lešení prostě v daném termínu není. Lešení si může zakoupit i půjčit drobný stavitel, řemeslník i firma. K těmto základním službám jsou pak nabízeny služby dodatkové. K základním patří doprava a montáž lešení přímo na místě stavby.

Typy lešení

V podstatě existují tři základní typy lešení - trubkové, rámové fasádní a hliníkové. Každé má svá specifika a každé je vhodné pro jiný účel. Liší se samozřejmě i cenou.

Trubkové lešení

Jde o klasické a dobře známé lešení, které vyniká pevností, stabilitou, ale i náročností na montáž. Samotné** trubkové lešení** se skládá jen z několika stavebních prvků, které se navzájem spojují. Jeho stavba je však dosti náročná na montáž i demontáž. Vyplatí se tedy objednat si obojí u odborné firmy, která lešení také dopraví na místo stavby. Výhodou trubkového lešení je šířka pracovní plochy, která běžně dosahuje až jeden a půl metru. Je tedy bezpečnější a také nabízí lepší manipulaci u všech stavebních technik. Další výhodou je flexibilita trubkového lešení. Toto lešení je možné montovat i v nerovném povrchu a u atypických staveb. Naproti tomu nevýhodou je šířka samotného lešení. Ta spolu s již zmiňovanou pracovní plochou se rozšíří o bezpečnostní a kotevní vzpěry na více než dva metry. To může samozřejmě znamenat problém v omezeném prostoru, zejména v husté, řadové zástavbě, nebo ve městech. Přesto je trubkové lešení hodně používané na hrubé stavební práce, omítky, a zejména opravy atypických a historických staveb.

Rámové fasádní lešení

Jde o moderní typ lešení, který má nesporné výhody. Rámové fasádní lešení je jednoznačně nejrychleji sestavitelný typ lešení. Je také bezpečné, nabízí vysokou variabilitu pracovní výšky a šířky a pohodlí při práci. Někde se místo názvu rámové fasádní lešení můžete setkat s názvem systémové lešení. To podle způsobu, kterým se řeší jednotlivé možnosti staveb** lešení**. Rámové fasádní lešení nabízí výběr různých šířek i délek polí. Jednotlivá pole lešení mohou mít šířku od šedesáti centimetrů do osmdesáti pěti. Délku pak od sedmdesáti dvou centimetrů až do čtyř metrů a čtrnácti centimetrů. Přitom samotné lešení nezabere více jak metr okolní plochy budovy. Nevadí mu ani velká členitost budov. Lze ho přizpůsobit téměř pro každou potřebu. Pokud ho srovnáme s trubkovým lešením, pak zjistíme, že montáž rámového fasádního lešení je dvakrát rychlejší. To samozřejmě šetří čas i peníze. Rámové fasádní lešení je vhodné pro opravy a rekonstrukce fasád, při zateplování budov, při výměně oken, pro práce na vysokých budovách, a vlastně všude, kde je potřeba lešení a také tam, kde je málo místa.

Hliníkové věže nebo také modulární systém

Jde o velmi lehké lešení, které má jistě své výhody, ale i nevýhody. K výhodám patří nízká hmotnost a snadná a velice rychlá montáž. K nevýhodám pak to, že toto lešení je možné použít pouze na zpevněných a rovných plochách. Lešení nesmí překážet žádné překážky. Plocha před ním musí být též rovná. Hliníkové věže jsou vhodné u jednoduchých oprav nebo staveb, kdy není potřeba lešení pro velkou plochu.

Prodej lešení - Liberec a okolí

Kdy je lešení lépe koupit? Většinou tehdy, kdy ho potřebujete denně ke své práci. Zde by se pak pronájem citelně prodražil. Zmíněné tři typy lešení patří k západoevropským typům a u nás můžete koupit značky jako Layher, Ringer, Graf, Plettac, MJ uni, ASSCO, nebo RUX. Všechny uvedené značky lešení jsou kvalitní a umožňují bezpečnou práci. Největší rozdíl je mezi nimi v provedení. I když investice do koupě lešení není malá, tak je dobré zvážit poměr užitnosti, životnosti i vynaložených financí. Zde je pak jasně vidět, že lešení s povrchovou úpravou není jen hezké, ale především vydrží mnohem déle, než lešení bez povrchové úpravy. Při koupi hraje roli i velikost lešení, možnosti jeho rozšíření pozdějším dokupováním dílů a komponentů a šíře doplňků. K doplňkům patří například ochranné a bezpečnostní zábrany, ploty, sítě, plachty, stříšky, shozy na suť a další. Navíc jsou žádané i stahovací, šroubovací a kotvící části a informativní cedulky.

Pronájem lešení - Liberec a okolí

Pokud lešení nepotřebujete příliš často, pak se vyplatí jeho pronájem. Vhodné je nechat výběr typu lešení na odbornících. Zřejmě nejlepším řešením je pronájem s kompletními službami. Ty zahrnují vše od výběru typu lešení, návrhu sestavy lešení až po dopravu na místo, montáž a demontáž lešení. Pracovník se se zákazníkem vypraví na místo stavby, nebo využije dodaných materiálů a naprogramuje tvar lešení i množství jednotlivých komponentů. Samozřejmostí je dodržení všech bezpečnostních a technických pravidel.Stav lešení je popsán v předávacím protokolu. Ten chrání stavitele tím, že prohlašuje, že lešení a jeho montáž odpovídá platné technické normě. Pro menší opravy je možné pronajmout jen malé lešení. Jeho dopravu na místo zajistí odborná firma, která ho může i postavit. Nebo je možné půjčit si s lešením přívěs, odvést si lešení sám a sám si ho také smontovat.

Montáž lešení - Liberec a okolí

Objednání montáže lešení se vyplatí zejména z důvodu bezpečnosti, rychlosti a správného provedení. To samozřejmě ušetří i náklady na stavbu nebo rekonstrukci.Naprostou samozřejmostí by měla být montáž lešení odborníky v nerovném a členitém terénu, stejně tak i na terénu problematickém. Montáž lešení odborníky vyžadují i stavby, které jsou netypické, členité, plné různých výstupů a nerovností. Zejména pak historické, anebo naopak velmi moderní stavby. Montáž lešení odbornou firmou je výhodná také finančně. Vše je provedeno rychle, bez zbytečného zdržování nebo dohadování, přesně v daném termínu a podle technických norem. Se stejnou rychlostí je pak lešení demontováno a odvezeno. Porovnáte-li rychlost montáže a demontáže odborníků a laiků, pak jednoznačně vedou odborníci. Stavba lešení je náročná na znalosti i bezpečnost. To, co odborníci postaví za chvilku, na to si laik musí vzít dovolenou a pročíst horu návodů, doporučení, pravidel a norem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20373 (magazinliberec.cz#21)


Přidat komentář